На 17-та седница на Владата, утврден е текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште

Целта на Предлог-законот е изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште заради доуредување на постојните законски одредби и воведување на нови законски решенија кои се однесуваат на рационално користење на земјоделското земјиште, неговата заштита како и воведување на нови поими и доуредување на одредени постапки.

Share
Прочитај повеќе

Потребна документација за поднесување на кандидатури за управувачки структури во ЗМАЗЗ

Рокот за поднесување на кандидатурите е заклучно со 12.11.2020 година (четврток) до 23:00 часот. Кандидатурите кои ќе бидат поднесени подоцна од 12.11.2020 односно по истекот на рокот нема да бидат земени во предвид и изборната комисија со заклучок ќе ги отфрли како ненавремени.

Share
Прочитај повеќе

Министерот Хоџа се обрати на денешната 32 сесија на Регионалната конференција на ФАО

Идната Заедничка Земјоделска Политика на ЕУ ја препознава важноста на вклучувањето на младите земјоделки и земјоделци во овој сектор и адаптирање на бизнис развојот во руралните средини. Преку новиот начин на работење, ние јасно го истакнуваме нашиот стратешки пристап и воведуваме соодветни национални мерки за поддршка- истакна министерот Хоџа на денешното обраќање на 32 сесија на Регионалната конференција на ФАО.

Share
Прочитај повеќе

Денеска на седница на Влада измена на програмата за финансиска поддршка на Рурален развој за 2020

На денешната 17-та Владина седница, која е закажана со почеток во 12:00 часот, на дневен ред, меѓу другото за разгледување се и Предлогот за изменување и дополнување на Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, како и Предлог – програмата за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година.

Share
Прочитај повеќе