Усвоени се измените на Законот за финансиска поддршка на инвестиции

Собранието на Македонија ги усвои измените на Законот за финансиска поддршка на инвестиции. 

Share
Прочитај повеќе

Листа на кандидати на кои им е одобрено барањето за полагање испит за стопански риболов

Врз основа на Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.150/21), Комисијата за полагање на испити од областа на рибарството, формирана од Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, организира испитна сесија за полагање на испит за стопански риболов и за рибочувар.

Share
Прочитај повеќе

АХВ: Се повлекуваат сладоледи на KIT KAT и Милка заради зголемено присуство на етилен оксид

Небезбедниот сладолед е ставен под службен надзор, односно, забрането е негово ставање во промет.

Share
Прочитај повеќе

Гори во Штипско, Струмичко, Скопско, Битолско, Охридско, Тетовско, Кумановско и Велешко

Активни и со јак интензитет се пожарите во повеќето региони во државата.

Share
Прочитај повеќе