Агрохемиски калкулатор – апликација за правилно ѓубрење во земјоделството

Вести

Земјоделците добија агрохемиски калкулатор – апликација која може да се инсталира на мобилните телефони и точно да каже, врз основа на лабораториски анализи, колку ѓубре треба да се употреби во производството.

Апликацијата засега содржи 25 култури, главно градинарски, кои се најинтересни за Македонија. Во процедура е вметнувањето алатки и за винова лоза и за овошни насади.

– Агрохемискиот калкулатор се симнува преку гугл плеј и се инсталира на телефонот. Бирате култура што сакате да ја посадите, посеете или е веќе засадена. Потоа внесувате податоци за лесно достапен фосфор и калиум што морате да ги имате како резултат на лабораториска анализа на почвен примерок, објасни проф. д-р Фиданка Трајкова, презентирајќи ја апликацијата на работилница во Кавадарци.

Модерното земјоделско производство, нагласи, подразбира  ѓубрење врз база на лабораториски анализи.

– За да имате добар и висок принос што сортата е способна да го даде, ѓубривата мора да се дадат врз основа на агрохемиски анлизи. Целта на овој калкулатор е на луѓето да им се приближи начинот на пресметка за потребните количини хранливи материи. Кога од лабораторија ќе се добијат  информации  колку  една  почва содржи  азот, фосфор и калиум и кога тие вредности ќе се внесат во калкулатор,  тој лесно кажува колку од нив во лесно достапни количини треба да се аплицираат во одредена култура за постигнување одреден принос, додаде Трајкова.

Според неа,  земјодлеците се уште ѓубрат „од искуство“, врз основа на тоа што го научиле од своите родители или соседи.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *