Агроном – лекар на културите

Вести Органско производство Полјоделство Совети

Што треба да прави агрономот ?

Агрономите имаат широк спектар на работа, но нивната улога најдобро се сумира како “лекар за култура”. Тие се загрижени за здравјето и благосостојбата на култури што се користат за производство на храна.

Агрономите спроведуваат експерименти за развивање на најдобри методи за зголемување на квалитетот и производството на култури. Врз основа на нивните експерименти, агрономите работат со земјоделците за да им помогнат да одгледуваат најдобри можни култури, како што се орев, лешник, бадем, аронија, кајсија, гоџи…
Тие имаат широки познавања на хемијата, биологијата, економијата, науката за земјата, екологијата и генетиката.

Агрономот поминува време во лабораторијата во текот на обработката на податоци кои се собрани за да дознаат како да се подобри следната генерација.
Тие мора да размислуваат критички и да ги решат проблемите во врска со садењето, бербата и одгледувањето на култури.

Тие исто така развиваат методи за заштита на културите од плевел, штетници. Откако ќе го напишат своето истражување, агрономот ќе одржи презентации и говори за нивните наоди и ќе ги презентира своите идеи за земјоделците кои можат да ги користат информациите за своите култури. Агрономот исто така поминува многу патувања и средби со земјоделците, кои работат со нив за да ја подобрат ефикасноста на културите и да ги разгледаат проблемите со кои може да се соочи земјоделецот.

Постојат различни улоги кои агрономите можат да се специјализираат во:

-Истражувања
Истражувањата во агрономијата вклучуваат  продуктивност, генетски инженеринг и практики на конзервација.

-Производство на растителни култури и менаџмент
Овие агрономи најчесто работат со теренски култури. Тие управуваат со садењето и бербата на култури и имплементираат поефикасни земјоделски практики. .
Оваа работа обично вклучува многу време на работа на отворено.

-Одржлив развој
Агрономите на ова поле работат со сите видови земјоделски проекти, почнувајќи од големите високо-технолошки фарми до помалите индивидуални фарми . Без оглед на големината, овој агроном се занимава со тоа што им помага на фармерите да развијат и спроведат практики со кои се обезбедува дека операциите остануваат економски и еколошки одржливи за иднината.

Автор: Иван Стојанов за Современо Земјоделство

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *