АХВ по трет пат дел од Светскиот ден на безбедна храна 7 јуни

Вести

Агенцијата за храна и ветеринарство,  ќе се приклучи на глобалната кампања за одбележување на 7 јуни  –  Светски ден на безбедна храна, кој во 2019 година за прв пат беше востановен од Организацијата за земјоделство и храна на Обединетите Нации – ФАО. Целта на иницијативата е подигнување на јавната свест за безбедноста на храната и информирање на јавноста за важноста од превенирање и управување со ризиците поврзани со неа, унапредување на здравјето на граѓаните, економскиот просперитет, развојот на земјоделството и пазарите.

Под годинашното мото на Светскиот ден на безбедна храна – ,,Безбедна храна денес, за безбедно утре,, утре, во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство во хотел Александар Палас ќе се одржи тркалезна маса, на која претставници од науката, институциите и невладиониот сектор ќе дебатираат за новата европска стратегија за безбедност на храната, за перспективите и предизвиците во примарното производство во поглед на безбедноста на храната, интегралната заштита на растенијата, за флексибилната примена на правилата за системот за безбеднот на храната низ призмата на потрошувачите.

На  настанот ќе се дебатира и за  употребата на здравствените тврдења и измамите при нивно користење, за антимикробната отпорност и за  иновираната храна како предизвик на 21 век.

http://fva.gov.mk/sites/default/files/2021-06/poster-svetski-den-bezbednost-hrana-7-juni.pdf

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *