Бактерии кај лукот

Вести Градинарство Совети

 


Гнињето често може да биде предизвикано од комплекс на повеќе бактерии, но тогаш е тешко да се утврди примарната причина. Изгледот на главата на лукот или  заразен лук со Erwinici carotovora не е променет, тие изгледаат здрави. Единствениот знак на зараза е лош мирис, а на вратот се појавува валкано празно миризливо празнење. Инфицираното ткиво е меко и лигаво.

Бактерија Псевдомонас гладиоли ПВ. алиикола е причина за водно гниење на внатрешните делови, кои стануваат кашасти структури, кафеави, а понекогаш и зеленикави по боја.

Општо земено, за сите бактериози, здравите главици може да содржат мала количина на спори или бактерии. Како и да е, стресните состојби како што се прекумерно наводнување или задржување на вода на земја за време на вегетацијата и механичка повреда на главиците се предиспонирани да изгнијат порано или подоцна за време на складирањето.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *