Сточарство – календар за месец декември

Временските услови во овој период од годината налагаат шталски систем на одгледување на домашните животни. Шталите претставуваат средини кои што многу повеќе се населени со микроорганизми, за разлика од отворените пасишта и ливади.

Share
Прочитај повеќе

Успешно спроведена симулациска вежба за справување при можна појава на болеста африканска свинска чума

Како дел од вежбата формиран беше и Локален центар за контрола на болеста, како тело кое раководи со спроведувањето на плановите за итни мерки, и постапува во услови на итна кризна или вонредна состојба  кога е загрозено здравјето и благосостојбата на животните на локално ниво.

Share
Прочитај повеќе

Симулациска вежба во рамки на проектот “Африканска чума кај свињите – подготвеност и брзо постапување”

Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со Организацијата за земјоделство и храна на Обединетите Нации – ФАО, утре и задутре во Берово, во рамки на проектот “Африканска чума кај свињите – подготвеност и брзо постапување”, ќе одржи симулациска (практична) вежба за тестирање на системот на подготвеност во справувањето со оваа болест која не е присутна во земјава.

Share
Прочитај повеќе

АХВ: Колењето на свињи во селските домаќинства да се изврши крајно внимателно

За да се елиминира секаква можност од евентуална појава и спречување на вирусот на африканска свинска чума и други болести, но, и заради лична заштита, неопходно е да се води сметка колењето на свињите да се изврши во ограден простор (начесто двор), каде пристап нема да имаат други животни и домашни миленици. Површината на која ќе се врши колењето (бетонска или друг тип на површина која лесно се одржува), треба да може лесно да се измие со вода и да се дезинфицира.

Share
Прочитај повеќе

Започна поднесувањето на Барање за дополнителни директни плаќања за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет 2019 година

Ве известуваме дека започна поднесувањето на Барање за дополнителни директни плаќања за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет 2019 година. РОКОТ за поднесување е до 15 ДЕКЕМВРИ 2019 година.

Share
Прочитај повеќе

Календар за месец ноември – КОЗАРСТВО

Козите потешко се прилагодуваат на преминот од пасишта кон шталски начин на одгледување. Тие го губат апетитот, земаат недоволно храна и ослабуваат.

Share
Прочитај повеќе

Календар за месец ноември – ОВЧАРСТВО

Во вториот период од бременоста, поради зголемените потреби од енергија и протеини, овците мајки треба да се хранат само со висококвалитетна храна.

Share
Прочитај повеќе

Календар за месец ноември -ГОВЕДАРСТВО

Во месец ноември преминуваат кон услови на зимско одгледување. Хигиената во
шталата треба да биде на високо ниво, боксот и постелките треба да се суви и чисти,
воздухот исто така сув и чист, без ладни струи.

Share
Прочитај повеќе

Се продолжува рокот за поднесување на барања за субвенции за произведено и продадено кравјо, козјо и овчо млеко, како и за амортизирани несилки

На вчерашната владина седница се усвоија измените на Уредбата за поблиски критериуми за директни плаќања, со коишто се продолжува рокот за поднесување на барања за субвенции за произведено и продадено кравјо, козјо и овчо млеко, како и за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети.
Сточарите за овие мерки ќе можат да конкурираат до 22 ноември 2019 година.

Share
Прочитај повеќе

Исплатени 30 отсто повисоки субвенции за фармерите кои го зголемиле сточниот фонд во споредба со претходната година

Оваа мерка се исплаќа по прв пат и беше Владино ветување, се со цел поттикнување на одгледувачите на добиток за зголемување на сточниот фонд во Република Северна Македонија.

Share
Прочитај повеќе