Деветта средба на сточари и земјоделци

Вести Сточарство

Во организација на подрачната единица на АПРЗ и земјоделско-сточарско здружение „АГРО ЦЕНТАР“ од Велес, денеска во с. Теово, општина Чашка, ќе се одржи деветта средба на сточари (одгледувачи на овци) и земјоделци од Републиката.

На средбата ќе присуствуваат регионалните сточари, претставници од локални здруженија од Републиката, директорот на Ј.П. Пасишта на Република Македонија Љујзим Фејзулаху и градоначалникот на општина Чашка.

На средбата ќе бидат изнесени импресии од досегашните состаноци, постигнатите резултати при комуникацијата со МЗШВ и насоки за понатамошно дејствување од страна на сточарите.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *