До 1 март се аплицира за субвенции за мерките 2.14 и 2.16 за бројлери

Вести

Во тек е аплицирањето за мерките 2.14 Директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети и 2.16 Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња и еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди.

Начинот на аплицирање е рачно, односно се пополнува рачно барањето кое е прикачено на веб страната со Потврдата за заклана живина во делот „Директни плаќања 2020“ – „Обрасци“ и заедно со другите пропратни документи се доставуваат во Агенцијата.

Рокот на аплицирање е до 1 март 2020 година за 1 фаза, односно за период од 1 мај 2019 година до 31 декември 2019 година.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *