„Фискален бројач“ – нова алатка за транспарентност на Министерството за финансии

Вести

„Фискалниот бројач“ е новата алатка за транспарентност на Министерството за финансии со високофреквентни податоци, која на дневна основа ги прикажува приходите, расходите во буџетот и извршувањето на капиталните расходи, додека на месечна основа го прикажува државниот долг, соопшти Министерството за финансии.

Целта на оваа алатка, објавена на веб-страницата на Министерството, како што се додава во соопштението, е понатамошнa отвореност на буџетот кон јавноста, за да се постигне уште повисоко ниво на фискална транспарентност.

-Фискалната транспарентност е највисокиот степен на контрола на јавните финансии, бидејќи на располагање се ставаат информации кои креираат јавно мислење, кое пак има висок степен на корективна моќ. Креирањето на подобар систем на јавни финансии се состои, меѓу другото, и од постојани активности во насока на подигнување на фискалната транспаретност. „Фискалниот бројач” е алатка која придонесува во оваа насока. Таа на дневна основа го прикажува полнењето на државната каса, како и расходната страна на буџетот, односно кумулативот од почетокот на годината до конкретниот датум на објава, како и степенот на реализација во однос на планот. Исто така, алатката дава високофреквентни податоци за извршување на капиталните расходи и на тој начин прави притисок на сите институции за подобра реализација. Бројачот дава можност и за следење на државниот долг на месечна основа – податок кој досега се објавуваше на квартално ниво. Сумарно, со оваа алатка се обезбедуваат високофреквентни податоци кои претходно не и биле достапни на јавноста, а со цел подобар увид во полнењето и трошењето на средствата од државната каса, вели министерот за финансии Фатмир Бесими.

Во соопштението Министерството најавува дека наскоро ќе излезе и со нова алатка која ќе креира поголема предвидливост во деловното окружување од аспект на законската даночна регулатива – ќе биде објавен Даночен календар, односно план на законски измени во даночната регулатива, идеја која произлегла од континуираниот дијалог со коморите.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *