Хемомак Пестициди со награди за најуспешните земјоделци за 2021

Вести

 

Хемомак Пестициди е фирма која што нуди заштита и решенија за сите видови на земјоделски култури.

 

Сузбивање на едногодишни и повеќегодишни широколисни плевели, штетни инсекти во градинарските култури, заштита на тутун, хербициди за сузбивање на широколисни плевели во житарици, заштита на сите житни култури од болести, заштита на јаболчестите и коскестите овошни видови,  нудат врвни советувања за земјоделците, контролирана употреба на пестициди.

На Манифестацијата за „Избор на најуспешни во областа на земјоделството“ за 2021, доделија пакет производи од својата палета за сите 10 наградени земјоделци.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *