Индексот на цените на средства наменети за инвестиции во земјоделството изнесува 101.1

Вести

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во декември
2018 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 1.7 %, а кај
аутпутот се бележи намалување од 1.4 %.

Во декември 2018 година, во споредба со декември 2017 година, индексот на цените на инпут 1 (тековно
потрошени средства во земјоделството) изнесува 101.8, а индексот на цените на инпут 2 (средства
наменети за инвестиции во земјоделството) изнесува 101.1.

Во делот аутпут, во декември 2018 година, во споредба со декември 2017 година, индексот на цените на
растителното производство изнесува 97.2, а индексот на цените на добиточното производство изнесува
102.9.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *