ЈАВЕН ОГЛАС бр.04/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште за површини до 3 хектари

Вести Полјоделство

Јавен ОГЛАС бр.04/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

I.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 996ха 02ар 40м2  и  тоа за следните региони во Република Македонија:

 

Реден Бр.

Регион

Површина

ха

ар

м2

1

Берово

166

72

28

2

Валандово

84

36

62

3

Велес

41

82

11

4

Гостивар

12

57

86

5

Гевгелија

17

09

39

6

Дебар

109

94

30

7

Делчево

205

00

70

8

Кавадарци

3

26

85

9

Куманово

78

68

93

10

Кратово

2

83

61

11

Пробиштип

35

84

99

12

Свети Николе

193

59

20

13

Струмица

3

46

09

14

Штип

40

79

47

Вкупно

996

02

40

Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот оглас е 17.08.2018 година (петок)

Понудите доставени по овој јавен оглас ќе бидат јавно отворени на ден 20.08.2018 година (понеделник) во големата сала за состаноци во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ул.Аминта Трети бр.2 Скопје со почеток од 10 часот.

Документи за превземање:

obrazec na ponuda po javen oglas 04-18

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *