Јавни Огласи: Нацрт – Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028)

Вести

Визијата на стратегијата е да се создаде подобра иднина во која земјоделските задруги ќе можат да ги подобрат своите економски резултати и да го засилат своето социјално влијание без да го зголемат својот еколошки отпечаток.Ова ќе се постигне со одделување на економскиот раст од еколошкото влијание и негово поврзување со социјалното влијание.Иновациите и технологијата ќе играат клучна улога за постигнување на целите на стратегијата.

Во рок од 7 дена сите релевантни чинители и засегнати страни може да достават свои забелешки и коментари на слениве маил адреси:

 

stojan.gacov@mzsv.gov.mk

elena.novacka@mzsv.gov.mk

aleksandar.mitrevski@mzsv.gov.mk

a.g@mzsv.gov.mk

Agri-coop Strategy v2.2_MK

2021-10-04_Agri-coop Strategy v2.2_ALB

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *