Како да се дезинфицираат живеалиштата на добитокот?

Вести Совети Сточарство

Сушењето  на предметите на  сонце   е одличен метод  за дезинфекција каде  сонцето  со  своите  зраци ги  суши  и  дезинфицира .

Со палењето се дезинфицираат предметите од железо,  и предмети изработени од камен, керамика и бетон, за кои најчесто се користи  лед ламба или друг уред што исфрла врел пламен. Процесот на палење мора да биде многу внимателен за да не се предизвика пожар.

Топла вода е одлична за варење  на  предметите  што се отпорни на  жешка  вода или пареа. Варењето трае 30 минути ако е бактерија, но ако станува збор за спори кои се отпорни на топло, треба да трае 2 часа. Топла вода се користи и се применува за парење на предметите со комбинирана дезинфекција. Хемиската дезинфекција е најкористена за контрола на заразни болести, но и за времетраењето на болеста. Се користат хемиски средства за дезинфекција со  различни видови хемиски агенси кои уништуваат негативни бактерии, спори, вируси, мувла и некои видови на паразити.

Овој вид на дезинфекција зависи од концентрацијата и времетраењето на дејството на хемиското соединение и температурата на која се врши дезинфекцијата и од количината и состојбата на бактериите или спорите на микроорганизмите.

Денес постојат голем избор на хемикалии и соединенија кои се користат за дезинфекција според упатствата дадени на препаратот или ветеринарните совети, како што се:
– средства за дезинфекција на хлор и јод, амониумни соединенија, сапуни, алкалии, фенол, крезол, лизонски клонови и споменатите халамид, формалини, озон, калиум хиперманган, супероксиди, перцетична киселина, хлороводородна и борна киселина и некои анилински  бои и слично.

Секој дезинфициенс има специфична цел и специфична област на дејствување. Затоа, секое купено средство за дезинфекција мора да има упатства за подготовка на формата и методот на употреба.

Препорачливо е да побарате совет од специјалист за избор на средства за дезинфекција за да се избегне оштетување предизвикано од несоодветни средства за дезинфекција на предмети,  опрема, опрема за сместување на добиток .

Гореспоменатиот халамид е многу добар дезинфициенс со вода (0,2 – 0,3%), затоа што е лесно да се работи со распрскувач и е одличен за уништување на бактериите на болеста. Тој е безопасен за рацете и не е опасен за луѓето и животните, не оштетува дрво, кожа, метал и гуми.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *