Календар за месец ноември – ПОЛЕДЕЛСТВО

Вести Полјоделство Совети
Во текот на овој месец се завршува со основното ѓубрење со калиумови и фосфорни ѓубрива и се припрема почвата, длабоко се заорува, за сеење на пролетните култури.
Нормите за ѓубрење се формираат по извршените агрохемиски анализи.
АПРЗ
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *