Календар за месец ноември – ОВЧАРСТВО

Вести Совети Сточарство
Овчарство
Во вториот период од бременоста, поради зголемените потреби од енергија и протеини, овците мајки треба да се хранат само со висококвалитетна храна.
Незаменлива храна се квалитетното ливадско сено или луцерката, на кои треба да им се додадеж концентрирана сточна храна, а може и пченкина силажа.
На овците мајки треба да им се обезбеди пристап до сол и минерални мешавини во форма на блокови.
АПРЗ
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *