Ќе се укине временското ограничување за продажба на алкохол

Вести

Министерството за економија подготвува измени на Законот за трговија со цел да се укинат ограничувањата во продажба на алкохолни пијалоци во трговијата на мало, кои беа воведени во 2008 година.

Основните решенија на Предлог-законот предвидуваат продажбата на алкохолни пијалаци во трговијата на мало и понатаму да се врши во лиценцирани продажни објекти, без ограничување на времето за продажба и без посебни услови.

„Предложените изменувања и дополнувања во Законот за трговија се во функција на укинување на ограничувањата во Законот кои се однесуваат на ограничувањето на времето на продажба на алкохолни пијалаци во трговијата на мало, како и уредување на условите за вршење на трговија со необработени дијаманти. Наведените ограничувања го намалија бројот на продажни места преку кои производителите на вино и пиво во земјата го вршеа својот пласман (ова особено во руралните средини), без јасно да се постигне целта за намалена консумација на алкохол кај малолетниците. Единствено што се постигна – се ограничи, односно се намали бројот на трговци на мало кои одлучија да продолжат да продаваат алкохолни пијалаци во рамки на времето пропишано во Законот за трговија. Ваквата состојба ја намали продажбата на алкохолни пијалаци, особено продажбата на вино и пиво во земјата“, се вели во законското образложение.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *