Коњите се враќаат во лозјата

Вести Лозарство

Француските лозари кои одгледуваат грозје според принципите на органското производство, одлучија да воведат новини во нивните лозја. Во соработка со Институтот за француско вино и Институтот за јавање коњи, поминаа три години истражувајќи го влијанието на издувните гасови на тракторот врз лозјата и дојдоа до заклучок дека е најбезбедно да се вратат приколки со коњи.

– Во рамките на проектот „Ековин“ учествуваа 300 лозари кои користат кочии за коњи да ја изораат својата земја, но и приколки за коњи за време на бербата. Постигнати се неверојатни резултати. Не само што е поздрава и почиста, туку е забележана и многу помалку ерозија на почвата – рече Клеменс Бенезет од Институтот за коњи и јавање.

Коњите главно се користат за нагорнина, заорување и отстранување на гребенот, како и за расфрлање на почвата во тесни редови, за меѓуредово фрлање на виновата лоза и за одржување на млади насади со винова лоза. Една од предностите на коњите е тоа што тие можат да се користат на сите парцели и во кое било време и го подобруваат носивиот капацитет и здравјето на почвата.

– Тоа е причината што лозарите ги заменуваат тракторите за животни, покрај тоа што уживаат во нивното друштво – рече Гаренс Маркатони, советник за лозарство во земјоделската комора на оваа земја.

– Копитата не ја обележуваат земјата колку гумите на тракторот и го ограничуваат набивањето на почвата. Коњите, исто така, не создаваат вибрации и придвижуваат само мали количини на почва, така што дури и во региони подложни на поројни врнежи, како што е Медитеранот, тие значително ја ограничуваат ерозијата – додаде тој.

Затоа не е изненадувачки што се повеќе има коњи во француските лозја, а тие особено им се препорачуваат на органските лозари, кои од него прават органско вино, што е многукратно поскапо од класичното.

“Современо  Земјоделство”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *