Може ли да се користи пепел, кога и како советуваат експертите

Вести Градинарство Овоштарство Совети

Земјоделците се добро запознати со тоа колку може да биде добра пепелта за почвата, па затоа често ја користат  за  да ја зголемат киселоста на почвата. Особено е добра за растенијата кои сакаат калциум, како доматите, спанаќот, лукот и розите. Пред да ги посадите овие растенија, додадете четвртина чаша пепел во земјата.


Пепелта е производ на согорување на органска материја – дрво. Се користи како најдобро калиумско ѓубриво уште од античко време. Податоците за употреба на пепел во земјоделството датираат уште од античко време, кога античките Римјани ги користеле за обработување земја. Се користи како главна суровина за производство на минерални ѓубрива во новиот век, сè до моментот кога беа патентирани нови и поевтини методи за негово производство, кои сè уште се користат и денес.

Пепел од  дрво (7% фосфор, 6-20% калиум 20-35% калциум) е добро калиумско ѓубриво (0,5 кг на 10 м2) со долг ефект од 12 месеци. Пепелта  добиена од јаглен или од непознато потекло не треба да се користи како ѓубриво.  Содржи соли на разни минерали, а повеќе соли на вар и калиум, исто така, содржат елементи во трагови. Калиумот помага полесно да се пренесат органските материи во овошјето. Експертите велат дека во извесна смисла има влијание врз квалитетот на овошјето и зеленчукот, подобрата боја на овошјето и нивната сладост.

Што се однесува до присуството на одредени елементи во пепелта, од особено значење е присуството на алкални и алкални метални метали (калциум, калиум, магнезиум), кои влијаат на регулирање на pH на почвата или ја намалуваат неговата киселост.

Односот на N: P: K (азот: фосфор: калиум) со пепел е 0: 1: 3. Пепелта се внесува во почвата во есен или рана пролет, во форма на сеење преку низа овошни дрвја (во појас од 25 см од секоја страна на дрвото) . Важно е да се напомене дека пепелта, како и ѓубривото, не се поставени веднаш до стеблото на растението, туку исклучиво во појас од 25 см, така што растението може лесно и целосно да го апсорбира. Пепелта,  може да биде ефикасна против луковата мува, компирова златица. Само е потребно да  се  стави низ  женски чорап и да се посипе на растението што сакате да го заштитите. Присуството на пепел во насадите ги брка  мравките  и полжавите од него. Исто така е важно да се истакне дека пепелта има моќ да апсорбира пестициди, а мора да се направи пауза помеѓу култивирање на почвата со пепел и третирање со пестициди најмалку 5 дена за да се постигне целосниот ефект на пепелта одделно и пестицидите одделно доколку се применуваат. Овошјето, во зависност од видот, генерално добро напредува на малку кисели почви, така што не треба да се додаваат големи количини на пепел.
Пепелта може да се додаде на овоштарникот директно во почвата во количина од 50-150 g / m² со длабоцина  3-5 см потребен третман.
Пред употреба на пепелта, треба да се направи агрохемиска анализа на почвата со препорака за ѓубриво и треба да се примени само пепел од добро познат извор.

“Современо Земјоделство”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *