Најдени нови количини небезбеден путер

Вести

Во рамки на засилените контроли во трговијата со млечни производи, инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство на пазарот најдоа нови количини небезбеден путер, деклариран како Битолски путер Гурман (Bitolski Puter Gurman), во пакување од 0,5 до 1 килограм. Станува збор за производ произведен и пакуван во објект кој не е одобрен од Агенција за храна и ветеринарство, без надзор и инспекциска контрола и без идентификациска ознака.

Извршен е инспекциски надзор кај операторот со храна Тобако Трејд од Гостивар, кој го пакувал и дистрибуирал путерот на пазарот преку маркетите КИППЕР. За сторениот прекршок изречена му е глоба во висина од 2 илјади евра во денарска противвредност, а со 200 евра казнето е и одговорното лицево компанијата.
На КИППЕР Маркет ДОО, наредено му е да изврши повлекување на овој производ од сите негови маркети и нештетно да го уништи на депонија, а ќе му биде изречена и глоба за набавка на производ без комерцијален документ.

Бидејќи гостиварката компанија не поседувала друга документација за тоа дали овој производ е дистрибуиран и кај други оператори, Агенцијата за храна и ветеринарство се сомнева дека путерот е пласиран и преку други маркети.

Се известуваат потрошувачите доколку го имаат купено овој вид на производ, истиот да не го консумираат, да го вратат на местото од каде го набавиле и за тоа да ја известат Агенцијата за храна и ветеринарство преку info@fva.gov.mk

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *