Населени места определени како рурални области кои можат да користат средства од ИПАРД

Вести

Рурално подрачје е населено место со помалку од 30 000 жители.

Тоа значи дека за мерките од ИПАРД може да аплицираат баратели чии инвестиции се во села, населени места но и помалите градови како Берово, Пробиштип, Богданци, Дебар, Кратово, Кочани, Делчево и други.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *