Николовски: Во 2023 ставаме фокус на зелената транзиција преку проектите во шумарството

Вести

Почитувањето на зелените принципи е клучно за постигнување на амбициозната цел за климатско неутрална Европа. Токму затоа, во 2023 ставаме фокус на зелената транзиција преку проектите во шумарството, рече министерот Љупчо Николовски.

„Во делот на шумарството за Програмата за проширена репродукција на шумите, планирани се средства во износ од 25 милиони денари, кои ќе се користат за пошумување на голини и ерозивни земјишта во државна и приватна сопственост, спроведување на одгледувачки мерки за подобрување на квалитетот и структурата на шумите, со акцент на пошумување на опожарените површини.

На овој начин МЗШВ интегрално пристапува кон зачувување и обновување на шумскиот фонд. Есенва имавме интензивни акции за пошумување поддржани од нашата програма, со што веќе се засадени над 150.000 садници на повеќе локации во Скопје, Петровец, Миладиновци, Велес и Ранковце.“, рече Николовски.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *