Облагородување на диворастечки овошки во с.Маково

Вести Совети

Локалното население од село Маково на повеќе локации во атарот на селото во соработка со локалните власти од Општина Новаци и советодавците од АПРЗ на 19 Април 2018 година ја реализираа акцијата за калемење на самоникнати диви подлоги од круша – Горница.

Облагородувањето на диворастечките овошки има за цел да ја актуелизира употребата на ваквиот стручен метод, по што дивите растенија ќе запопочнат да даваат квалитетни јадливи плодови.

Според проценките, вакви диви овошки во Македонија има над два милиони, а од нив моментално се искористуваат само пет проценти. Во иднина јадливите плодови од круша можат да ги користат жителите и љубители на руралните средини.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *