„Од попреченост до хранопроизводство“ – проект за социјално зајакнување на лицата со попреченост во руралните средини

Вести

Националната федерација на фармери, Шведската организација за развој „Ви ифект радиојелпен“ (We Effect Radiohjаlpen), Филозофскиот факултет во Скопје и Министерството за труд и социјална политика денеска ќе го презентираат проектот „Од попреченост до хранопроизводство“ (From Disability to FoodAbility) и проблемите и предизвиците со кои се соочуваат лицата со попреченост во руралните средини.

Проектот, кој се реализира во временски период од јули 2019 до јуни 2021 година, има за цел да придонесе кон подобрување на состојбата на лицата со попреченост – деца и возрасни со интелектуална и физичка попреченост и нивните семејства кои живеат во руралните области. Предвидените проектни активности ќе придонесат за социјално и економско зајакнување на лицата со попреченост и нивните семејства во руралните области преку инфраструктурни интервенции и приспособувања во начинот на производство на храна, како што се пластениците и градините за производство на зеленчук.

Целната група на проектот ја сочинуваат најмалку 60 лица со попреченост, како и нивните семејства, односно ќе се изврши директно влијание на околу 250 лица. Покрај тоа, 150 луѓе кои живеат во рурални области ќе бидат обучени за застапување, односно разбирање и лобирање за правата и потребите на лицата со попреченост. Дополнително, преку комуникациските канали на Националната федерација на фармери ќе бидат информирани повеќе од 10.000 лица.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *