Откуп и продажба на земјоделски производи во првото тримесечје од 2021 година

Вести

 

Според податоците на Државниот завод за статистика, во првото тримесечје од 2021 година, откупот и продажбата на земјоделски производи изнесува 4 668 764 илјади денари и во однос на истиот период од претходната година е зголемен за 9.3 %.

Кај откупот на земјоделски производи од индивидуалните производители е забележано зголемување за 12.7 %, а кај продажбата на земјоделски производи од сопствено производство е забележано зголемување за 0.4 %.

Зголемување е забележано кај сите производи, освен кај житата, овошјето и добиточното производство.

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *