Отповикување на небезбеден производ УХТ ТРАЈНО МЛЕКО, МИЛКАНО 3,2%

Вести

Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира потрошувачите дека се отповикува следниот небезбеден производ УХТ ТРАЈНО МЛЕКО, МИЛКАНО 3,2%, поради присуство на присуство на афлатоксин М1

УХТ ТРАЈНО МЛЕКО, МИЛКАНО 3,2%

Сериски број/лот- LOT FD04

Датум на производство: 05.10.2022

Рок на употреба: 04.03.2023

Причина за отповикување: присуство на афлатоксин М1

Производство: МЛЕЧНА ИНДУСТРИЈА МИ 99 – ГРАДАЧАЦ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, СО ОДОБРЕН БРОЈ ML 2-166

Увозник: СТОКОМАК ДОО СКОПЈЕ

Дистрибутер: СТОКОМАК ДОО СКОПЈЕ

Крајните потрошувачи кои гo имаат купено горенаведениoт производ со посочениот сериски број/лот, истиот да нe гo консумираат и да гo вратат на местото од каде гo купиле.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *