Пчеларство – календар за месец ноември

Вести Пчеларство Совети

Поволните топли денови во ноември овозможуваат пчеларот да се погрижи за пчелните семејства пред настапување на зимата.

Се прегледуваат капаците на кошниците дали се добро затворени, а доколку не се треба тоа да се направи.

На пчелните семејства треба да им се обезбеди смиреност, и до кошниците не треба да имаат пристап домашните и шумските животни.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *