Повик за меѓународен надворешен експерт за подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги

Вести
Во рамките на проектот „Поддршка на развојот на земјоделските задруги во Северна Македонија“, КАЕ планира да ангажира меѓународен надворешен експерт за преземање на подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги. Документот треба да биде развиен, договорен и одобрен од CARE и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ).
Краен рок за пријавување е 10 февруари 2021 година, на е-пошта care.macedonia@care.org
Повеќе информации во врска со консултантски услуги може да најдете во деталниот ToR-от достапен подолу.

ToR – Strategy for cooperatives development_2021-01-21

Action plan for Development of Strategy

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *