Правилна вентилација за добра хибернација на пчелите

Вести Пчеларство Совети

Пчеларната кошница е покриена со слој влажен воздух што е малку потопол од надворешниот во текот на зимата. И топлината и влажноста на овој воздух доаѓаат од самото гнездо, бидејќи секој потрошен килограм мед создава килограм вода што треба да излезе од кошницата во форма на пареа.
Но, оваа обвивка го штити гнездото од директно влијание на надворешната температура. Ако кошниците се изложени на ветер, струјата на ветерот околу кошницата директно ќе ја извлече таа топла обвивка и со тоа се повеќе и повеќе ќе ја лади надворешната површина на гнездото. Ова ќе резултира во поголема потрошувачка на храна, честопати во толкава мерка што пчелите ќе потрошат до 90% од зимското снабдување до пролетта.

Ако пчелите треба да консумираат повеќе храна, тие, природно, создаваат поголема влага што протокот на воздух ја носи не само преку лето, туку и во областите на кошницата каде што се згуснува во роса и капки што паѓаат и од капакот на пчелите. Ова ги вознемирува, а тие вознемирени трошат уште повеќе храна и создаваат уште поголема влага. Влажните и мувлосани саќина околу гнездото покажуваат на пролет дека пчелите биле вознемирени и конзумирале повеќе храна отколку што треба во нормална зима.
Затоа, зимската заштита од ветер во нашите северни региони е исклучително важна. Онаму каде што нема природно засолниште, најлесниот начин да се спаси пчеларникот од ветрот е со катранска хартија, која добро го покрива целиот ред на кошницата и ги товари со потешки предмети (цигли, итн.).

Постепеното ослободување на мали количини на топлина за време на горниот лет носи со себе малку вишок влага од кошницата во нормално презимување. Но, ако пчеларникот е на низинско и влажно место, каде што се акумулира магла и влага, оваа повисока надворешна влага не само што ќе спречи излегување на влагата од кошницата, туку и ќе навлезе во самата кошница. Бидејќи на пчелите не им се проветрува во зима, слична ситуација ќе се појави во кошницата и заради дејството на ветрот.

Со цел да се овозможи излегување на влагата од единственото понискиот лет, треба да биде релативно големо, да се шири на пр. целата должина на кошницата. Но, таквиот лето би имал своја лоша страна, ќе пушти многу студ во кошницата. Ослободувањето на влагата најдобро е овозможено преку горноиот лет.

Постои добар начин да се исцеди влагата од кошницата и без врвни летови, а тоа е да се исцеди преку капакот во просторот за затоплување. За таа цел, извадете го приклучокот на капакот и ставете парче жичена мрежа врз него, и материјал за затоплување над целиот капак.

Зашиени влошки од  слама, дебели околу 3 см, се најдобриот материјал за затоплување на кошницата. Под нив претходно поставете неколку листови хартија , а на сите рамен покрив, покриен со лим. Сите покриви на доградби и поставени кошници мора да имаат т.н. капе, така што дождот не линее и со тоа не ги навлажнува кровот на кошницата.

Средно-силните заедници во екстензии треба да го стеснат гнездото со две преградни плочи, така што пчелите густо ги покриваат рамките. За силните заедници, добро е да го затворите гнездото со 9 рамки со две тенки дрвени прегради, без разлика дали имаат додаток на храна со полни рамки или полу-средно. Доколку ваквите прегради не стигнат до подот, тие сепак значително ќе придонесат за зачувување на топлината во пролетниот развој.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *