Презентирани новините во Годишната програма за здравствена заштита на животните

Вести Сточарство

Kоординација на активностите во спроведувањето на ветеринарни активности од јавен интерес и реализација на Годишната наредба за здравствена заштита на животните за 2020 година на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ), утврдување и анализа на проблемите во секторот за здравствена заштита на животните, разгледување на Правилникот за евиденција на ветеринарно медицински препарати и дискусија на актуелни прашања во ветеринарната дејност, се дел од темите на кои на барање на Агенцијата за храна и ветеринарство, дискутираа претставниците на АХВ и членките на Ветеринарната комора.

Агенцијата за храна и ветеринарство годинава го зголеми буџетот наменет за ветеринарните друштва кои ќе ги спроведуваат програмите за здравствена заштита на животните. За разлика од 2017 година кога за оваа намена од буџетот беа одвоени 103 милини денари, годинава, за ветеринарните друштва наменети се  154 милиони денари. За две и пол години успеавме да го стабилизираме  системот за безбедност  на храната и здравствена заштита на животните, кој во 2017 година го затекнавме колабиран и со повеќе годишен долг од 8,1 милиони евра, кон сточарите, ветеринарните друштва, лабораториите и други субјекти – истакна на средбата директорот на Агенција за храна и ветеринарство Зоран Атанасов и додаде дека во контекст на европскиот и светскиот принцип “Едно здравје”, соработката на АХВ со ветеринарните друштва и во иднина мора да продолжи и да се продлабочува.

Покрај зголемувањето на поддршката за реализирање на  активностите од областа на здравствената заштита, како одговорна институција, како што рече Атанасов, воведени се и новини во областа на здравствената заштита, следејќи ги современите текови во ветеринарната медицина. При крај се активностите на Агенцијата за осовременување и надградба на оперативниот електронски систем на АХВ и решавање на проблемите со софтверските решенија со кои се соочуваат ветеринарните друштва при работењето. Новиот надграден систем, рече тој, ќе го олесни внесувањето на податоците, а преку него во иднина ќе биде врзано и издавањето на здравствени сертификати кои ќе може да се издаваат само на огледувалиштата кои се слободни од болести.

До Европската унија доставена е регионализацијата на државава која предвидува постоење на осум посебни региони со кои треба да се олесни справувањето со  болестите кај животните. Во поглед со продолжување на активностите за спречување на појава и ширење на болеста африканска свинска чума која во минатата година, но, и сега  е предизвик не само за Агенцијата туку и за ветеринарните друштва, Атанасов апелира на неминовно засилување на мерките за  контрола на движењето на животните и зајакнување на пасивниот надзор на одгледувалиштата, во што активно треба да бидат вклучени и ветеринарните друштва.

-Подигање на уште повисоко ниво на биосигурносните мерки неопходно е и при земање на мостри за лабораториско испитување за утврдување на евентуално присуство на оваа болест – апелираше тој.

Од оваа година, како што најави Вања Кондратенко, раководител на Секторот за здравствена заштита и благосостојба на животните, АХВ ќе го засили и мониторингот на векторите со цел спречување на појава на болести кои се пренесуваат со нив, а за кои државава ја прекина вакцинацијата, со цел прогласување на земјава  за слободна од некои болести како што е и јазлестата кожа за која како и за беснилото ја укина вакцинацијата. Мониторингот ќе биде засилен и за болеста западно нилска треска.

-Престанавме и со вакцинација за болеста класична свинска чума, во насока на прогласување на земјава слободна од оваа болест и отворање на европскиот пазар и за свежо свинско месо по потекло од Македонија – додаде директорот Атанасов.

Новина во годинашнава Годишна наредба за здравствена заштита на животните, како што објасни Кондратенко е се однесува и на испитувањето на трихинелозата за која фармите кои имаат спроведено висок степен на биосигурносни мерки, ќе треба да спроведат испитување само на 10 проценти од популацијата свињи која ја одгледуваат.

-Во поглед на болеста чума кај малите преживари, спроведен е мониторинг со кој е потврдено дека болеста не е присутна во земјава, за што информирани ќе бидат Европската комисија и Светската организација за здравствена заштита на животните – објасни Кондратенко.

Во соработка со ветеринарните друштва успешно ја реализиравме кампањата за  микрочипирање на домашните миленици, а комплетно се завршени и активностите за идентификација и регистрација на копитарите, со што во електронскиот систем на АХВ како што информира Атанасов,  сега се внесени околу 12 илјади копитари.  Продолжува  мерката и за 50 процентно покривање на трошоците за ентеротоксемија која АХВ почна минатата година.

-Како нова активност која ќе треба да се реализира согласно годинешната програма за здравствена заштита на животните е  посетата на одгледувалиштата од страна на ветеринарните лекари, активност во која ќе треба да се вклучат ветеринарните друштва, но и овластените ветеринари, за што, за прецизирање на активностите, подготовката на програмата и измената на законот е веќе при крај – објасни директорот.

Претседателот на Ветеринарната Комора Томислав Николовски посочи дека за новините во годинашната програма за здравствена заштита на животните неопходна е соработка со АХВ. Програмата, рече тој дефинира нови рокови но и новини кои се однесуваат на начинот на доставување на мострите кој треба да обезбеди поголема безбедност при доставување и обработка на мострите како високоинфективен ризичен материјал, за што, апел за соодветно пакување и транспорт упати и професор Јована Стефановска од Факултетот за ветеринарна медицина.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *