Производителите на сончоглед се здружија во Асоцијација

Вести Полјоделство

Производителите на сончоглед формираа Асоцијација со цел заеднички решавање на нивните проблеми но и поддршка во текот на склучувањето на договори, производството и откупот од страна на фабриката „Благој Ѓорев“ од Велес.

Повеќе информации околу договорното производство на сончоглед, склучување на договорите со откупувачот, набавка на семенски материјал, нови агротехнички мерки за повисоки приноси, цена и висина на субвенциите ќе добиете на нивната страна на Фејсбук.

МЗШВ ги  зголеми субвенциите за сончогледот и тие изнесуваат 23 160 денари за хектар за површина од 5 до 50 хектари.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *