Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, трето тримесечје од 2019 година

Вести

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупното производство на шумски производи во државните шуми во третото тримесечје од 2019 година, во однос на третото тримесечје од 2018 година, е намалено за  7.0 %.

Зголемување на шумското производство е забележано кај трупците од иглолисни видови, рудничкото дрво од иглолисни и листопадни видови, просторното дрво од иглолисни видови и огревното дрво од иглолисни видови.

Намалување на шумското производство е забележано кај трупците од листопадни видови, другото обло дрво од иглолисни видови и огревното дрво од листопадни видови.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *