Производство на Биохумус

Вести Органско производство

Биохумус е високо квалитетно органско ѓубре добиено од арско ѓубре со помош на калифорниски црви. Калифорниските црви арското ѓубре го преработуваат една година. Потоа се суши, сее и пакува. Богато е со сите органогени елементи, микроелементи и биоактивни микроорганизми. Идеално е за употреба во органското земјоделие. Се положува непосредно до коренот и не може да се предозира, а растенијата лесно и брзо го асимилираат.


Биохумус од просечен квалитет содржи: 5 пати повеќе азот, 7 пати повеќе фосфор, 11 пати повеќе калиум и 3 пати повеќе магнезиум од арското ѓубре.
Производството на биохумус од калифорниски црви во иднина ќе станува се поатрактивен семеен агробизнис, поради европскиот тренд за производство на органска храна. Тоа е всушност и основното очекување на овие производители, да се поврзат директно со земјоделците кои ќе го користат органско микробиолошко ѓубриво произведено од калифорниски црви во градинарството, овоштарството, лозарството и другите земјоделски гранки.

– Интересот се зголемува секоја година се повеќе од земјоделци кои сакаат да произведуваат поквалитетно, да добиваат повисоки приноси и еколошки производ – вели Владимир Михајловиќ.
Тој со ова производство во скопско Јурумлери започнал да се занимава од скоро, но веќе 5-6 години бил активно вклучен на фармата на неговиот пријател каде буквално ја учел технологијата на ова производство.

– Имав добар ментор, учев од пракса но и многу читав и гледав видеа од едукативни статии на интернет- вели нашиот соговорник и додава дека најдобро за почеток на бизнисот е да се почне со 20-30 легла и 2-3 бокса кои по извесно време се размножуваат и така се шири фармата.

– За едно четворочлено семејство за да обезбеди егзистенција доволни се 50-100 легла . Но сепак тоа е релативна работа.

Што се однесува до поддршката од државата засега не сме влезени во програмата за субвенционирање. Се надеваме дека со развојот на овој агробизнис како и со поголемото побарување на ова најквалитетно ѓубриво за добивање на еколошки род, ќе добиеме и државна помош – вели Михајловиќ.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *