Реките под просекот за јуни

Вести

Нивоата на речиси сите реки во земјава се под просекот за јуни, покажуваат денешните хидролошки мерења.

Најевидентно е намалувањето на Треска кај Македонски Брод чие ниво е пет пати пониско од просекот.

Зголемувања, но минимални, бележат Црн Дрим кај Ложани и Струмица кај Сушево. Само Бабуна кај Богомила е со двојно повисок водостој.

Состојбата со езерата не е променета.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *