Складирање на компири

Вести Градинарство Совети

Сите ние сме свесни дека одредени загуби се случуваат редовно при складирањето на  компири. Тоа се толерантни  загуби до 10 проценти, што значи дека на крајот на складирањето, тежината на компирите ќе изгуби најмалку 7-10 проценти од вкупната зачувана количина.

Сепак, реални проблеми се појавуваат кога загубите се многу поголеми, ретко и над 30 проценти. На голема количина складирани компири, ова се исклучително големи загуби. Затоа, компирите треба правилно да се чуваат  на температура од 4-5 степени целзиусови.

Бидејќи е невозможно да се обезбеди такво место за чување, компирите обично се чуваат во подруми, во тавани, во разни места за складирање и трапови, т.е. таму каде што оптималните услови на температурата и влажноста  се  погодни.
Како последица на тоа, компирите пуштаат ркулци  кои мора да се отстранат неколку пати. Разбирливо е дека, како резултат, компирите губат тежина и квалитет, а местото за ртење е идеално за пенетрација на бактерии и габи што на крајот доведува до гниење на  компирите. Поради оваа причина, чуваните компири мора да бидат соодветно заштитени.

За да се спречат загубите што произлегуваат од ртење  на компирите  кои се  складирани, неопходно е претходно да  се третираат со препарат што спречува ртење на компирот. За таа цел,  се третираат со подготовка на NEO STOP или TUBERIT N во количина од 100 грама на 100 кг компири, што ги штити компирите од ртење три месеци.

Покрај тоа што го спречуваат ртењето на компирите, овие препарати индиректно спречуваат навлегување на бактериите и габите во компирот, со што се елиминира појавата на опасно гниење.

Но од друга страна, семенскиот  компир во никој случај не смее да се посипува со горенаведениот прашак, и не треба да се чуваат во близина на посипаниот компир.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *