Со измените на Законот за пасишта до ефикасна распределба на пасиштата

Вести Сточарство

Измените и дополнувањата на Законот за пасишта влегуваат во завршна фаза. На електронскиот национален регистар на прописи (ЕНЕР) www.ener.gov.mk е објавено известувањето за почеток на процесот за подготовка на предлог за измени и дополнувања на законот за пасиштата.

Со одредбите на предложените измени и дополнувања на овој закон се уредуваат постапките за давање на користење на пасиштата, со што ќе се овозможи подобра сигурност во давањето на услугите, континуитет и квалитет на услугите како и применливост на истите, што не е случај со моментално важечкиот закон за пасиштата.

Од МЗШВ ги повикуваат сите заинтересирани субјекти да се вклучат во процесот на разгледување на овие измени и дополнувања  и да ги остават своите коментари за подобрување на содржината на овој пропис.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *