Календар на активности за месец мај – Овоштарство

Во овоштарниците ги има следните агротехнички мерки: обработка на почвата и чистење на овоштарниците од плевели, а насадите каде што се сеат култури за зелено ѓубрење се заоруваат.

Share
Прочитај повеќе

Прихрана на лозов насад

Прихраната на лозовиот насад со азотно ѓубриво Уреа, се изведува на почетокот на пролетта при првата обработка на почвата, бидејќи најголемиот дел од азотот, лозовиот насад ќе го користи до цветањето.

Share
Прочитај повеќе