Потребна е рационална и правилна употреба на антибиотиците кај животните

Неконтролираната употреба на антибиотиците во ветеринарната медицина е ризик нивните остатоци и метаболити да завршат во производите од животинско потекло.

Share
Прочитај повеќе

Се одбележува Светската недела за рационална употреба на антибиотиците

Од  18 до 24 ноември се одбележува светската недела на свесност за антибиотските средства (World Antibiotic Awareness Week). Целта на оваа кампања е да се подигне свеста за ризиците по здравјето предизвикани од отпорноста кон антибиотици и да се промовираат добри практики, со цел, ограничување на појавата и ширењето на отпорни микроорганизми низ целиот свет.

Share
Прочитај повеќе