ИЗВЕСТУВАЊЕ: Почна аплицирањето за произведени еднодневни бројлерски пилиња и одгледани и заклани бројлери во регистриран кланичен капацитет

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира живинарите дека од денес па се до 15 март 2021 година може да се поднесува електронско барање за мерките 2.14, 2.15 и 2.16.

Share
Прочитај повеќе

До 1 март се аплицира за субвенции за мерките 2.14 и 2.16 за бројлери

Во тек е аплицирањето за мерките 2.14 Директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети и 2.16 Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња и еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди.

Share
Прочитај повеќе

Работилница за развој на бројлерското производство

Потсетување: Во Велес денеска ќе се одржи дводневна работилница чија цел е поставување на рамката за петгодишна, акциски ориентирана Стратегија за развој на македонскиот подсектор за бројлери, во консултација со сите клучни чинители во секторот живинарство.

Share
Прочитај повеќе

Kонсултативна работилница за развој на “зелен” и конкурентен бројлерски подсектор

Во вторник, 19 март, 2019 година, со почеток во 10:30 часот, во хотелот Гарденија во Велес ќе се одржи дводневна работилница чијашто цел е поставување на рамката за петгодишна, акциски ориентирана, Стратегија за развој на македонскиот подсектор за бројлери, во консултација со сите клучни чинители во секторот живинарство.

Share
Прочитај повеќе