Вратен во функција експлоатацискиот бунар за топла вода од системот „Геотерма“ во Кочани

По неколкугодишен застој во работењето, вработените во комуналното јавно претпријатие „Водовод“ од Кочани го вратија во функција бунарот за црпење топла вода од системот за експлоатација и реинјектирање на „Геотерма“

Share
Прочитај повеќе