Дополнителни субвенции за праменка, буша и балканска коза

Со Програмата за поддршка на земјоделството и оваа година дополнителни субвенции од 2.000 денари следуваат за говедата од домашната раса буша.
На дополнителни 550 денари сточарите имаат право и за овците од расата праменка и козите од расата балканска. Одгледувачите на овци и кози имаат право и на по 3.000 денари за секој домашен шарпланинец.

Share
Прочитај повеќе