Зголемен водостојот на реките Вардар и Црн Дрим

Повисоко ниво на водостојот во однос на просекот за февруари денеска имаат реките Црн Дрим кај Ложани и Вардар кај Јегуновце, Скопје и Велес.

Share
Прочитај повеќе

Намален водостојот на Вардар кај Јегуновце

За повеќе од три пати е намален водостојот на реката Вардар на мерното место кај Јегуновце, додека на другите три мерни места е речиси ист со вчерашниот, покажуваат резултатите од последните мерења направени од Управата за хидрометеоролошки работи.

Share
Прочитај повеќе

За 20 сантиметри понизок водостојот на Вардар кај Велес

За 20 сантиметри денеска е понизок водостојот на Вардар кај Велес во однос на вчера. Понизок е водостојот и кај Јегуновце и кај Скопје.

Share
Прочитај повеќе

Повисок водостојот на Вардар кај Јегуновце во однос на вчера и на јунскиот просек

За 39 сантиметри денеска е повисок водостојот на Вардар кај Јегуновце во однос на вчерашните мерења, а за 22 сантиметри во споредба со јунскиот просек.

Share
Прочитај повеќе

Зголемени водостоите на Вардар и Радика

За шест сантиметри е зголемено нивото на реката Радика, а за пет сантиметри на реката Вардар кај Скопје во однос на вчерашниот ден, покажуваат денешните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи.

Share
Прочитај повеќе

Димковски: Завршена над 75% од изградбата на системот за наводнување на јужната долина на реката Вардар-втора фаза

Досега е завршена над 75% од изградбата на системот, со којшто ќе се овозможи наводнување на нови 2.150 хектари земјоделско земјиште во валандовскиот регион.

Share
Прочитај повеќе

Порибување на скопските реки Вардар, Треска и Лепенец

Вардар е порибен со крап, Треска со пастрмка, а Лепенец е порибен со бојник, клен, црвеноперка, караш и костреж. Луѓето се изненадени, посебно за Лепенец каде не се памети кога последен пат некој пуштал риби.  

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за „Програма за Наводнување на Јужната Долина на Вардар“ II фаза

ЈАВЕН ПОВИК за „Програма за Наводнување на Јужната Долина на Вардар“ II фаза. Тендерот ќе биде отворен, под еднакви услови, за сите физички и правни лица, кои учествуваат поединечно или во група (заедничко вложување) од подобните земји.

Share
Прочитај повеќе