Вегетаријанците се помалку здрави и имаат понизок квалитет на живот отколку месојадите?!

Било утврдено дека вегетаријанците консумираат помалку алкохол и имаат понизок индекс на телесна маса, но сепак биле со послаба состојба на физичкото и менталното здравје.

Share
Прочитај повеќе