Водостоите на реките и езерата повисоки од просекот за март

Водостоите на реките во земјава се повисоки од просекот за март, а единствен исклучок е Црна Река на мерното место Новаци каде нивото е за една третина пониско од вообичаеното.

Share
Прочитај повеќе

И денес зголемени водостои на дел од реките

Зголемени се водостоите на Вардар, Треска, Пчиња и Сатеска во однос на февруарскиот просек, покажуваат најновите хидролошки мерења.

Share
Прочитај повеќе

Зголемени водостоите на реките, меѓу нив и Црна Река кај Новаци

Повисоко ниво од вчера имаат Треска кај Македонски Брод, Вардар кај Велес и Демир Капија, Пчиња кај Катлановска Бања, Брегалница кај Берово, Сушево кај Струмица и Црна Река кај Новаци.

Share
Прочитај повеќе