Висина на субвенции за одгледување говеда, кози и овци за 2022 година, има зголемување

Програмата за Директни плаќања за 2022 година се усвои на седница на Влада. Ви пренесуваме дел од Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година што се однесува за одгледување говеда, кози и овци.

Share
Прочитај повеќе

Бачовски: Исплатени 617,6 милиони денари за обележани грла говеда, кози, задржано женско јагне

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 11,785 субјекти исплати близу 617,6 милиони денари за субвенции. Станува бор за исплата на субвенции за фармерите кои имаат обележани грла говеда, кози, а пари на сметките имаат и сите фармери кои  задржале женско јагне

Share
Прочитај повеќе

Шароле ( Sharolais ) говеда

Во однос на застапеноста, таа е на четврто место и изнесува околу 11% од вкупната број на добиток во Франција. Оваа раса се одгледува на голема површина на централна Франција, климата е полу-континентална, а земјата на овие региони е плодна, па пасиштата се богати со трева. Говедата се одгледуваат во рамнините и ридските терени, каде што обработливото земјиште е на надморска височина од 1000 м.

Share
Прочитај повеќе

Министерот Николовски оствари средба со одгледувачите на говеда во Прилеп

Николовски нагласи и дека со новата Програма за директни плаќања, и годинава одгледувачите на говеда со развоен потеницијал ќе добијат за 10 отсто повисоки субвенции. Зголемената субвенција ќе важи за сточарите кои имаат од 10 до 50 грла говеда, а не како лани од 5 до 20 грла.
Во оваа категорија спаѓаат 24% од вкупниот број на одгледувачи на говеда и 42 отсто од добиточниот фонд.

Share
Прочитај повеќе

Повеќе говеда, а помалку живина лани во Македонија

Зголемување за 22,5 проценти има кај бројот на говеда кај деловните субјекти, а намален е бројот на говеда кај индивидуалните земјоделски стопанства, објави Државниот завод за статистика.

Share
Прочитај повеќе

230.000 дози вакцина против „Јазлеста кожа“

Вакцинацијата ќе трае до 31 мај, а се спроведува согласно Годишната програма за здравствена заштита на животните од страна на овластените ветеринарни друштва.

Share
Прочитај повеќе