Извршено примопредавање на должноста директор на АХВ

На примопредавањетно, досегашниот директор на Агенцијата Зоран Атанасов, му посака успех во работењето на новиот директор и го информираше за досегашните и идните  активности на Агенцијата.

Share
Прочитај повеќе