Презентирани обврските за водење евиденција на добиточните пазари

На учесниците  на работилницата, поделени им беа упатства за работа и информативни брошури за постапката за евидентирање на животните, а детално беше објаснето и кои документи треба да ги поседуваат сопствениците и превозниците на животни при движење на животните кон добиточните пазари.

Share
Прочитај повеќе