Издадените потврди за движење на земјоделци во полициски час ќе важат до крајот на вонредната состојба

Право на издавање на дозвола имаат само евидентираните земјоделци во Единствениот регистар на МЗШВ. Фирмите чија дејност е поврзана со земјоделско производство имаат право самите да издаваат потврди за движење на своите вработени.

Share
Прочитај повеќе

Илиевски: ПЕ МЗШВ Битола работи во интерес на потребите на земјоделците

ПЕ МЗШВ Битола работи во интерес на Вашите потреби. Секој работен ден од 8 : 30 до 13 : 30ч. во просториите на подрачната единица или на pe.bitola@mzsv.gov.mk тел. 047/237-419 можете да се информирате кои се условите на движење за време на полицискиот час за потребите на Вашите земјоделски активности.

Share
Прочитај повеќе

МЗШВ: Земјоделците ќе можат да ги извршуваат своите работни активности на земјоделските површини и фарми кои се наоѓаат во атарот на своето село, останатите ќе треба да вадат дозвола за движење

Земјоделците што имаат работни обврски на своите земјоделски површинии на фармите, а кои се наоѓаат во атарот на селото во коешто живеат, можат да се движат за време на забраната за движење, исклучиво заради извршување на работните активности без да вадат дозволи за движење.

Share
Прочитај повеќе

Кандидати на кои им е одобрено барањето за полагање испит за стопански риболов и за рибочувар

Испитот за рибочувар ќе се одржи  на ден 26 септември 2019 година, со почеток во 11 часот во просториите на Хидробиолошки Завод-Охрид.

Share
Прочитај повеќе

ЈП “СТРЕЖЕВО” – Битола започнува со издавање на дозволи за рекреативен риболов за 2019 година

годишна дозвола   1.000,00 денари,
петнаесетдневна      500,00 денари,
седумдневна            300,00 денари,
еднодневна              150,00 денари.

Share
Прочитај повеќе