Одржана Експертска мисија за Потрошувачка (конзумација) на храна

Во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство и TAIEX инструментот на Европската комисија од 20-22 јануари 2021 година по пат на видео-теле конференција се одржа Експертска мисија за Потрошувачка (конзумација) на храна со која претседаваше Г-ѓа Светлана Томеска Мицкова- Раководител на сектор за ЕУ и меѓународна соработка, а како експерти  од ЕУ  учествуваа Г-ѓа Дарја Соколиќ, генерален менаџер и советник за безбедност на храна од Центарот за безбедност на храна- Хрватска.

Share
Прочитај повеќе

Одржана експертска мисија за собирање на податоци во однос на ЕФСА

Целта на оваа експертска мисија е да обезбеди експертиза преку трансфер на знаења и искуства, а со цел зголемување на ефикасноста при собирање на податоци, анализа на податоци и процена на ризик, да се хармонизираат и насочат соодветните извештаи со ЕФСА барањата, да се зголеми координацијата на активностите помеѓу најразлични засегнати страни (лаборатории и надлежни органи).

Share
Прочитај повеќе